Haberler

ELEKTROMETAL KAPLAMA SEKTÖRÜMÜZÜN SORUNLARI

Elektrometal Kaplama Sektörümüzün Sorunları

Kimya sektörünün bir dalı olan (Elektrokimya) Metal Kaplama sektörü, yani Galvanoteknik, garip, mahzun ve sahipsiz bir şekilde üretim yaparak ülkemize hizmet vermeye devam ediyor. Tehlikeli kimyasallarla iç içe çalışarak, bütün metaller korozyona uğramasın diye kendileri aşınıyorlar. Mesleki eğitim kursları olmadığından usta-çırak ilişkisine dayalı, kullandıkları kimyasalları tanımadan, en iptidai koşullarda, bütün metallere parlaklık vermek ve korozyona uğramaması için çaba sarfediyorlar. Elektrometal kaplama sektörünün bazı sorunları ve ihtiyaçları şunlardır:


1- EĞİTİM : Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB kanalıyla, sektörümüzde kullanılmakta olan kimyasallar hakkında daha kapsamlı bilgiler verecek, sektörümüzün daha verimli şekilde kullanmasını sağlayacak, tehlikelerden korunma, uygun şekilde stokta tutma, atıksuların arıtılması gibi konularda, açılacak mesleki kurslar ile eğitim verilmesini istiyoruz. Tüm galvanoteknik sektörü çalışanlarının eğitimden geçirilip, sertifika alma zorunluluğu getirilmesini istiyoruz. Dünya teknolojisindeki mesleki bilgilerin, Üniversiteler, Milli Eğitim ve KOSGEB kanalıyla Türk bilim adamlarına eğitici ve öğretici kitaplar hazırlatılmasını istiyoruz.

2- SAĞLIK : Kimyasal sıvı ve gazlardan kaynaklanabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı, hiç olmazsa büyük şehirlerde Zehir Araştırma Merkezleri kurulup, bir kaza halinde gerekli kimyasal analizleri yapabilecek, acil müdahale edebilmek için bu konulara hazırlıklı Hastane ve Sağlık Ocakları'nın kurulması ve gerekli ekipmanlarla donatılmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı yardımıyla zehir cinslerininin belirlenip, panzehirlerinin stok edilmesini ve acil müdahale için Zehir Araştırma Merkezlerinde bulundurulmasını istiyoruz. Gezici sağlık ekipleriyle galvanoteknik sektörü çalışanlarının sağlık muayenesinden geçirilmesini istiyoruz.

3- SANAYİ SİTELERİ İSTİYORUZ : Galvanoteknik sektörünün ihtiyacına cevap verebilecek yeterli sayıda sanayi siteleri olmadığı için, şehir içerisinde, gerekli altyapısı oluşturulmamış yerlerde üretim yapan her firma kendi özel arıtma tesisini kurmak zorunda kalmakta, belediyeler tarafından ruhsat verilmeyip güçlük çıkarılmaktadır. Devletimiz tarafından elektrometal kaplama sektörüne hizmet verebilecek sanayi siteleri kurulup, bu sanayi sitelerinde gerekli arıtma tesisi ve altyapının sağlanıp ülkemize kazandırılmasını istiyoruz.

4- Dünya teknolojisi ile baş edebilecek, örnek otomatik tesisler kurulmasında devletimizin ilgili kuruluşları ve KOSGEB desteğiyle kredi verilmesi suretiyle ülkemize kazandırılmasını istiyoruz.

5- KİMYASAL SATICILARIMIZDAN İSTEKLERİMİZ: Bütün kimyasal satıcılarının, yurtdışından ve yurtiçinden temin etmiş oldukları kimyasalların reçetelerini, içeriklerini, kullanma – korunma - depolama yöntemlerini, işçi sağlığını etkileyen unsurları ve yan etkilerini malzeme güvenlik bilgi formları ile açıklayıcı bir şekilde, Türkçe olarak mutlaka bildirmelerinin zorunlu kılınması gerekmektedir.

6- ÜNİVERSİTELERİMİZDEN İSTEKLERİMİZ: Ankara, İzmir ve Bursa’ da mevcut olan Zehir Araştırma Merkezleri’ nden, Türkiye sanayiinin lokomotifi olan İstanbul’ da maalesef ki yoktur. İstanbul’ da mutlaka ve mutlaka İlaç ve Zehir Araştırma Bilgi ve Tedavi Merkezi kurulmasını istiyoruz.

7- MALZEME TEMİNİ : Türkiye’ de üretimi yapılmakta olan veya yapılabilecek kimyasalların ve metal tuzlarının formül ve reçete bilgilerinin sektörümüze kazandırılmasını TÜBİTAK’ tan ve bu konu ile ilgili kuruluşlardan istiyoruz.

8- KOSGEB’ TEN İSTEKLERİMİZ: Metal kaplama banyolarının analizleri, içeriğindeki kimyasalların tespiti, her türlü elektrometal kaplamanın kalınlık ve dayanma testlerinin yapılabileceği modern laboratuvarların sektörümüze kazandırılmasını istiyoruz.

9- SEKTÖRÜMÜZE DÜŞEN GÖREV: Elektrometal kaplama sektöründeki üretici firmaların, fason imalat yapan firmaların, tedarikçi firmaların, çalışanlarının ve yan sanayiinin sorunlarına çözüm bulmak için dernekler kurulup, yaşanan mesleki, teknik, eğitim ve sağlık sorunlarını ilgili kurum ve kuruluşlarda temsil edip, sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesinin sağlanmasını istiyoruz.

 

Parlak, pırıl pırıl, korozyona uğramamış bir metal gördüğünüz zaman bunun bir elektrometal kaplamacı tarafından size kazandırıldığını unutmayınız. Onun da birçok mesleki sorunu olduğunu hatırlayınız.

Bu konularda elektrometal kaplama sektörüne emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.

 

Gültekin Yıldırım